دیدارجانشین مدیرمخابرات منطقه کرمانشاه بامدیرکل پست استان به مناسبت روزجهانی پست

به مناسبت روز جهانی پست انجام شد؛ دیدار جانشین مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با مدیرکل پست استان به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، همزمان با هفدهم‌مهر ماه روز جهانی پست، دکترحمیدرضا امیری، جانشین مدیر مخابرات منطقه کرمانشاه با حضور در محل کارمدیر کل پست استان کرمانشاه با وی دیدار و گفتگو کرد .