تحلیل و خوانش بر دومین مجموعه شعر نگین فرهود با نام «خطبه ی خاک »با رویامولاخواه
کتاب خطبه ی خاک ،دومین مجموعه شعر از نگین فرهود است ،که به تازگی از نشر حکمت متولد شده است.پیش از این کتاب «از رنج اشیا »در کارنامه ی این شاعر ثبت شده است. «هنرجدید در گوهر خود فردگراست و نمی تواند همه جا و همواره با زبان معیار، یعنی زبان همگان کار کند. قوانینی که بر ارتباط معمولی اندیشه ها حاکمند، نمی توانند به دقت و به گونه ای مداوم به کار شاعر نیز حکومت کنند. شاعر یکسر بیرون اشکال پذیرفته شده ی زبانشناسیک کار می کند و می خواهد شکل بیانی همخوان با نیت شاعرانه ی خویش، یعنی بیانی فردی بیابد. او هرقاعده ای که می تواند با نیت افریننده ی خود خوانا کند و هیج گونه محدودیتی را نمی پذیرد ، مگر انچه را که الهام خود بر می آفریند.»
مردی در حاشیه

میترا قاضوی مردی در حاشیه جای دنجی را انتخاب کردیم و نشستیم. یک میز دو نفره با رو میزی چهارخانه ی سبز و سفید، نور ملایمی از قابی سبز اریب بر ما می تابید، به غنچه های رز طبیعی زرد و گلدان های سپیدی که بر روی میز های کافه قرار داشت اشاره کرد و

در تنگنای سایه ها

«درتنگنای سایه‌ها» داستانی از :فاطمه حیدری چیزی به تن نداشتم ,همه را دریده بودند. پاهایم تا مچ در شنهای داغ و روان فرو می رفت, آفتاب بیرحمانه به سر و صورتم پنجه می کشید. رد قطرات عرق روی تیره پشتم را حس میکردم. از وقتی که خودم را از چاله بالا کشاندم سایه چرخانش را