جمال شناسی شعر

جمال شناسی شعر ،تکرار نقش مهمی در ایجاد موسیقی درونی داردتکرار فقط به معنی تکرار کلمه نیست در هر کدام از سازه‌های مادی شعر از کوچکترین واحد یعنی واج و تکواژ‌ها(هم وندی وهم پایه)، واژه،گروهای زبانی تا گزاره(در شعر سنتی: مصرع و بیت) تکرار در موسیقی کناری همان ردیف و قافیه. تکرار ردیف هم از

قومیت‌  و قوم گرایی

قومیت‌ و قوم گرایی دو جریان فکری کاملا متفاوت حتی متضاد هم است و حاوی ظرافت‌ های زیادی است و نیاز است که ابعاد و زوایای آن کاملا دیده شود . ۱_اگر همه افراد اقوام و طوایف ،زبان ها را با هم برابر و صاحب حقوق شهروندی یکسان بدانیم و بدنبال اثبات برتری خود ،

یادداشت مدیر مسئول
خال باز
مرور اخبار مربوط به بورس، نرخ دلار و قیمت خودرو، ناخودآگاه مرا به یاد خاطراتی از محلات قدیمی تهران مانند میدان توپخانه وخیابان نادری می‌اندازد ...
مطالبات زبان محورانه خلاف یکپارچگی جغرافیایی
مدتی است «آموزش به زبان مادری» از سوی تجزیه طلبانی که ژست دموکرات وکنشگران سیاسی گرفته‌اند،بسامد بالایی یا‌فته‌است. این افراد خود را نماینده اقوام مختلف کرد و بلوچ و ترک و... معرفی می‌کنند.
رنج بزرگی به نام هرمز

نامش راشنیده‌بودم امابه‌جد شعرش‌رانخوانده‌ بودم. پیشنهاد دوست‌عزیز‌،جناب لوطیج‌ که هنوز زمان‌زیادی ازدوستیِ مانگذشته،اسباب خواندن شعرهای آقای هرمزعلیپورگردید.ازهمان‌آغازمتوجه شدم باشاعری رودرروشده‌ام که‌ شعررا زیسته است. اوازهمان‌آغازمی‌داندومتوجه‌ شرایط می‌شودوپس‌ازاندکی طبع‌آزمایی درغزل متوجه‌ی حضورغولی درغزل به نام منزوی می‌شود”که نمی‌توانستم درغزل زیرسایه حسین منزوی له ‌نشوم،انرژی‌ام راصرف‌شعرسپیدکردم‌ تاآن‌جا که توان داشته به شعری برسم که هم نیازروحی خودم

آزادی بیان علیه آزادی بیان
آنچه از سال‌های گذشته و به صورت عریان طی چندماه اخیر در کانون دارد رخ می‌دهد پیامد سیاست‌گذاری‌هایی‌ست که در واپسین دولت‌های اصلاح‌طلب صورت گرفته.
از فعالان حوزه تئاتر تجلیل شد
تجلیل از فعالان حوزه تئاتر
⭕️مراسم تجلیل از کارگردانان تئاتر حاضر در جشنواره تئاتر فجر توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمانشاه انجام گردید.