آغاز خط کشی معابر سطح منطقه پنج شهر کرمانشاه

آغاز خط کشی معابر سطح منطقه پنج شهر کرمانشاهدر راستای ارتقاء ایمنی حمل و نقل شهری و در ادامه خط کشی معابر شهر کرمانشاه آغاز خط کشی معابر سطح منطقه پنج شهر کرمانشاه به همت معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری و شهرداری منطقه پنج خط کشی معابر سطح این منطقه آغاز شد. Visits: