رئیس سازمان حمل و نقل مسافر :
خدمت رسانی ۶۰ دستگاه اتوبوس به شرکت کنندگان در جشن سلام فرمانده
محمد مهدی احمدی رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل مسافر شهری شهرداری کرمانشاه گفت: ۶٠ دستگاه اتوبوس‌ به منظور جابه‌جایی دانش‌آموزان نواحی آموزش و پرورش کرمانشاه به صورت رایگان خدمات‌رسانی کردند.
تدابیر سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه در راستای سلامت رانندگان و شهروندان
ضدعفونی مستمر ناوگان و استفاده از ماسک اولویت جدی سازمان حمل ونقل مسافر شهردرمقابله باکرونا

مدیرعامل سازمان حمل ونقل مسافر شهر کرمانشاه از تداوم  مجموعه فعالیتهای اولویت دار و شاخص این سازمان از جمله ، فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک وگندزدایی مستمر ناوگان حمل ونقل عمومی درون شهری در مقابله با ویروس کرونا خبر داد. سجاد سلیمانی با اعلام این خبر گفت:از آغاز شیوع ویروس کرونا این سازمان بنا