رییس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه:
شرایط کرونا در پاییز و زمستان سخت می‌شود
رییس دانشگاه علوم‌پزشکی کرمانشاه گفت: با توجه به همزمان شدن شیوع کرونا و انفلوآنزا پیش بینی می شود که شرایط بیماری در پاییز و زمستان سخت می شود.