صندوق کارآفرینی امید به اشتغال هزار و ۶۳۹ نفر در استان کرمانشاه کمک کرده است

مدیر صندوق کارآفرینی امید استان کرمانشاه با بیان اینکه این صندوق ۲۸۸ فقره تسهیلات با اعتبار ۹۱ میلیارد تومان در چهار ماه سپری شده از سال جاری پرداخت کرده است، گفت: صندوق کارآفرینی امید در این راستا به ثبیت و ایجاد اشتغال هزار و ۶۳۹ نفر در استان کرمانشاه کمک کرده است. به گزارش روابط