باحضور مهندس فریبرز کرمی مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه
افتتاح استراحتگاه رانندگان برون شهری ( کاپیتان سرا) درپایانه مسافری شهید کاویانی

باحضور مهندس فریبرز کرمی مدیر کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان کرمانشاه ، مدیر پایانه های شهرداری کرمانشاه ، روسای محترم انجمن های صنفی ومدیران شرکت های حمل ونقل بخش مسافر ، استراحتگاه رانندگان برون شهر در پایانه شهید کاویانی افتتاح گردید. Views: 2