اهدای خون توسط کارکنان مخابرات منطقه کرمانشاه

کارکنان مخابرات منطقه کرمانشاه در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۴/۸ اقدام به اهدای خون خود نمودند . به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه کرمانشاه ، واحد سیار سازمان انتقال خون استان در ساختمان مرکزی مخابرات مستقر و اقدام به خون گیری از اهداکنندگان نمود. بر اساس همین گزارش ، حسین آتشکاری رئیس اداره روابط عمومی