استاندار کرمانشاه: ادارات، صنایع، کشاورزان و مشترکان خانگی با همکاری صنعت برق از پاداش تشویقی  بهره مند شوند

استاندار کرمانشاه در بازدید از شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه گفت: ادارات،صنایع،کشاورزان و مشترکان خانگی با همکاری صنعت برق از پاداش تشویقی وزارت نیرو بهره‌مند شوند.