احضور وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛
امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای و سازمان آموزش فنی و حرفه ای
امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای و سازمان آموزش فنی و حرفه ای باحضور وزرای راه و شهرسازی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی