پایین آوردن هزینه تولید محصولات کشاورزی با استفاده از کشت مکانیزه
مهندس اسماعیل پرویزی فر مدیر جهاد کشاورزی شهرستان كرمانشاه گفت: باید در جهت بالا بردن میزان تولید، کیفیت محصولات تولیدی و افزایش بهره وری گام‌های اساسی برداشته شود و با کشت مکانیزه می توان هزینه تولید محصولات کشاورزی را پایین آورد، همچنین با توجه به خشکسالی و کاهش بارندگی طی سال های اخیر در اين شهرستان، برای حفظ آب و خاک باید به سمت و سوی استفاده از فناوری های جدید و بهره برداری از ماشین آلات نوین از جمله ادوات کم خاک ورزی، بی خاک ورزی و استفاده از کمبینات و ... رفت.