بسم الله الرحمن الرحیم 

17 مرداد روز بزرگداشت مقام خبرنگار، روز طلایه داران راستین خدمت و روز پاسداشت انسانهای آزاده ای است که برای بیان حقیقت و روشنگری از هیچ کوشش و خدمتی دریغ نکردند و تا پای جان در راه اعتلای این حرفه مقدس کوشیده اند. ضمن تبریک روز خبرنگار بر خود لازم میدانیم از تلاشهای بی دریغ