امضا تفاهم نامه سامانه موکب امداد زائر 3138

امضا تفاهم نامه سامانه موکب امداد زائر 3138 امضا تفاهم نامه سامانه موکب امداد زائر 3138 تفاهم نامه سامانه موکب امداد زائر 3138 بین سازمان تبلیغات اسلامی و مخابرات کرمانشاه برقرار شد. به گزارش روابط عمومی مخابرات ، این سامانه جهت امداد رسانی و راهنمایی بهتر و بیشتر به زائران راهپیمایی اربعین حسینی برقرار گردیده