مدیر کل امور اجتماعی سازمان اوقاف:
کرونا ابر قدرتی را از آمریکا خواهد گرفت
مدیرکل امور اجتماعی و مشارکت‌های سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: ویروس کرونا ابرقدرتی را از آمریکا به دلیل ناتوانی این کشور در مقابله با آن خواهد گرفت