هر جریان ادبی،”خوانشگر” خودرا به‌همراه می‌آورد.

یادداشت سردبیر عبدالله سلیمانی چرا جریان‌ های شعرنظیر هفتاد،شعرمتفاوت وپست مدرن و.. نتوانستند منتقدان خودرا پرورش دهند؟آیا توقع داشتن از منتقدانی مثل حقوقی،دستغیب،پورنامداریان و دیگران برای این که شعر این جریان‌ها رانقدکنند ودرمورد آن بنویسد، درست وبه‌جا است؟ انتظار این کار هم نادرست وناشی ازکم دانشی است.اما من جواب این سوال را ابن گونه می‌دهم:یک

وضعیت نابه‌سامان چاپ کتاب

یادداشت سردبیر در کشور ما وضعیت نشر و چاپ کتاب هم شبیه اوضاع دیگر شده است در گذشته ناشران و مدیران نشر،معمولا خود آشنا به قلم واهل کتاب بودند و انسان های اهل مطالعه و اهل فکر. برای آنها بسیار مهم بود چه کارهایی چاپ شود چه کارهای چاپ نشود آنها نویسنده و مولف را

تجربه شخصی من از مطالعه کتاب های هوشمند

یادداشت سردبیر عبدالله سلیمانی در سال‌های اخیر،امکانات وابزارهایی مانند تلفن هوشمند،کتاب خوان ِ هوشمند، کتاب های الکترونیکی با فرمت‌های pdf و ePUB۰ و اپلیکیشنهای کتابخوان دیگری رواج یافته است. فرمت pdf به دلیل فشردگی و ریز بودن بیش از حد کلمات واقعاً نمی‌تواند جایگزینی برای مطالعه کتاب کاغذی بشود. اما فرمت« ePUB» به خاطر امکاناتی