رستم علی اکبری:
فساد اقصادی،با نگاهی به همه بابک زنجانی ها!!!

«فساد اقتصادی، با نگاهی به همه بابک زنجانی ها!!!!» نویسنده: رستم علی اکبری (دانشجوی دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی، استاد و پژوهشگر دانشگاه) فساد مالی کلان در کشور را می‌توان معلول یک علت اساسی و زیربنایی دانست: توزیع ناعادلانه و بد قدرت در کشور. تا زمانی که الگوی توزیع قدرت اصلاح نشود، آمد و