واکنش  علیه زیبایی شناسی شعر مدرن
وقتی مجمع الجزایر گولاک اثر الکساندر سولژنیتسین در سال 1973 منتشر شد تقدس زدایی از مار کسیسم - لنینیسم آغاز شد بی آن که ظاهرا ناله‌ها به فریاد بدل گردد تخریب دیوار برلین (۱۹۸۹) هم چون نماد فرو پاشی کمونیسم صورت گرفت و به قول پست مدرنیست‌ها، جهان با شکست یک کلان روایت رو به رو گردید