معاون اجرایی سازمان حمل و نقل ریلی کرمانشاه:
قطار شهری کرمانشاه بالاخره کی راه می افتد؟

این پروژه در دو فاز پیگیری می شود که فاز اول آن در محدوده میدان معلم (مسکن) تا میدان آزادی به طول 8.6 کیلومتر و فاز دوم آن از میدان آزادی تا میدان فردوسی به طول 4.3 کیلومتر است. فاز اول این پروژه پیشرفت فیزیکی 33 درصدی دارد. در صورت تخصیص اعتبار مناسب فاز اول