رحمانی رییس هیات همگانی استان کرمانشاه:
نفس تازه استارت خورد
در راستای خیزش هیات ورزش‌های همگانی استان کرمانشاه برای مقابله با بیماری کرونا در پویش سراسری آماده باش از امروز برنامه ورزش رادیویی نفس تازه آغاز نمود.