رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه:
90 درصد هزینه‌های کرونا توسط بیمه‌ها پرداخت می‌شود
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در جمع مدیران رسانه‌های استان کرمانشاه با اشاره به اینکه معنای فاصله گذاری هوشمند این است که تمام امور همچون گذشته اما با رعایت اصول و پروتکل‌های بهداشتی انجام شود اظهار داشت: هر بار که نسبت به وضعیت هشدار داده می‌شود مردم بیشتر رعایت می‌کنند اما هر زمان که وضعیت بهتر می‌شود رعایت کمتر می‌شود.