دکتر علی آرمان عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه رازی؛
استحصال سالانه 72000 کیلووات از نیروگاه خورشیدی پردیس کشاورزی
با اشاره به اینکه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه رازی با دارا بودن مساحتی در حدود 300 هکتار و 12 حلقه چاه کشاورزی با مجموع دبی 200 لیتر بر ثانیه در موقعیت استثنایی منابع آب و خاک قرار دارد، اظهارکرد: پردیس کشاورزی یکی از بهترین نقاط استان کرمانشاه در زمینه انجام امور تحقیقاتی در زمینه طرح‌های آبیاری و زهکشی است.