در راستای پیشبرد و پیگیری مطالبات رانندگان اتوبوسرانی صورت پذیرفت؛
جلسه هم اندیشی و همفکری پیگیری مطالبات و خواسته های صنفی ناوگان اتوبوسرانی

جلسه هم اندیشی و همفکری پیگیری مطالبات و خواسته های صنفی ناوگان اتوبوسرانی سومین جلسه پیگیری مطالبات صنفی رانندگان اتوبوس با حضور معاونت حمل ونقل ترافیک شهرداری،مدیر عامل سازمان و نمایندگان ناوگان اتوبوسرانی در محل اداری سازمان برگزار شد. در این نشست مشترک به تبیین و ارائه برنامه‌ها ،بررسی مسائل و مشکلات و خواسته های