حسین خوش اقبال معاون سیاسی،امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه:
جامعه پزشکی در مقابله با کرونا خوش درخشید
جانفشانی و ایثارگری کادر پزشکی و درمانی در مقابله با کرونا ارج و منزلت جامعه پزشکان را برای مردم دو چندان کرد