برای ثبت مسیر گردشگری کرمانشاه ،سنندج ،همدان؛
کرمانشاه میزبان دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو
سید پیمان موسوی عضو شورای اسلامی شهر کرمانشاه،در گفت‌وگوبا آوای پراو گفت: ثبت این رویداد مهم باعث می شود،کرمانشاه کانون توجه گردشگران شودو جذب توریست،باعث فعال شدن ورونق بخش‌های حمل و نقل اقامتگاه‌ها و صنایع دستی و...می‌شود.