در راستای کمبود آب شرب شهر روانسر، منابع تامین آب شرب این شهر تقویت می‌شود

علیرضا کاکاوند در نشست بررسی مسایل و مشکلات آب و فاضلاب روانسر افزود: برای افزایش آب شرب شهر روانسر ۲ راهکار پیش رو داریم که پس از بررسی های فنی تا ۲ هفته آینده راهکار بهینه را اجرایی خواهیم کرد وی تصریح کرد: تعویض پمپ چاه شماره ۲ روانسر و راه اندازی ایستگاه پمپاژ آب