اشاره: گفت‌وگوی هفته نامه آوای پراوبا شاهین خلیلی هنرمند و نوازنده کرمانشاهی

اشاره: گفت‌وگوی هفته نامه آوای پراوبا شاهین خلیلی هنرمند و نوازنده کرمانشاهی شاهین خلیلی از هنرمندان پرکار و با افتخار کرمانشاهی در عرصه موسیقی است. خلیلی متولد ۱۳۵۴ شهرستان هرسین و دبیر آموزش و پرورش است. آغاز فعالیت این هنرمند از سال ۱۳۷۰ با سازهای بادی زاگرس بود او از محضر اساتید و نوازنده‌های محلی