فرصت سوزی، عدم هم افزایی، عدم تسهیل گری برای سرمایه‌گذاران، گره‌کور مشکلات کرمانشاه است اشاره: فضل الله رنجبر فرماندار سابق کرمانشاه و فعال حوزه اجتماعی از مدیران با تجربه و کارآمد است. 35 سال دوران مدیریت وی در استان کرمانشاه سپری شده که مهمترین آنها سکاندار فرامانداری کرمانشاه از سال 1392 تا 1401بوده است. وی همچنین سمت‌های مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بخشدارماهیدشت، بخشدار کرندغرب، معاون فرماندار صحنه، فرماندار ثلاث باباجانی و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه را عهده دار بوده است . این تجربیات در عرصه مدیریتی بیانگر آن است که او به مسائل و مشکلات کرمانشاه احاطه کامل دارد لذا نظر به ضرورت بهره مندی جامعه از تجربیات وی تصمیم گرفتیم تا درقالب مصاحبه‌ای مختصر با نظریات کارشناسی وی در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه و دلایل عدم توسعه مطلوب، آشنا شویم که نظر شما خوانندگان عزیز را به شرح این مصاحبه جلب می کنیم: _چه برنامه و اقداماتی برای توسعه کرمانشاه از نظر شما اهمیت دارد؟ بر مبنای شناختی که نسبت به استان کرمانشاه دارم ؛ مهم‌ترین نکته‌،ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیار خوب و ارزشمندی است که استان دارد. وجود دشت‌های حاصلخیز در سطح استان فرصت بسیار مهم اقتصادی است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود و نقش دولت در این راستا تسهیل‌گر و بسترساز است. علاوه بر این استان ما در زمینه گردشگری پتانسیل بسیار قوی دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم احیای گردشگری از اولویت‌های مهم در عرصه اقتصادی‌ است لازمه آن سرمایه‌گذاری و فعال کردن بخش خصوصی می‌باشد. کرمانشاه بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و مبادلات مرزی است. _ با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در استان وجود دارد چه عواملی باعث عدم توسعه کرمانشاه شده است؟ _ یکی از موانع مهم توسعه عدم هم‌افزایی قدرت و توانایی ما مخصوصاً در حوزه مجمع نمایندگان است که باعث می‌شود ما با سرعت مطلوب به سمت توسعه یافتگی نرویم عدم تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری و انجام کارهای بزرگ در استان یکی دیگر از موانع توسعه است. _ به نظر شما برای برون رفت از مشکلات فعلی استان چه باید کرد؟ _در عرصه‌های مدیریت و نمایندگی باید سراغ کسانی برویم که فرصت سوزی نمی‌کنند. فرصت سوزی آفت بدی است با ایجاد قدرت هم افزایی از حقوق مردم کرمانشاه مقتدرانه دفاع کنیم . گماردن مدیران قوی با تجربه و کارآمد نقش موثری در ایجاد توسعه و رفع مشکلات استان دارد. مدیر قوی موتور محرکه‌ای برای پیشرفت،توسعه و حرکت به جلو است

اشاره: فضل الله رنجبر فرماندار سابق کرمانشاه و فعال حوزه اجتماعی از مدیران با تجربه و کارآمد است. 35 سال دوران مدیریت وی در استان کرمانشاه سپری شده که مهمترین آنها سکاندار فرامانداری کرمانشاه از سال 1392 تا 1401بوده است.
وی همچنین سمت‌های مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بخشدارماهیدشت، بخشدار کرندغرب، معاون فرماندار صحنه، فرماندار ثلاث باباجانی و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه را عهده دار بوده است .
این تجربیات در عرصه مدیریتی بیانگر آن است که او به مسائل و مشکلات کرمانشاه احاطه کامل دارد لذا نظر به ضرورت بهره مندی جامعه از تجربیات وی تصمیم گرفتیم تا درقالب مصاحبه‌ای مختصر با نظریات کارشناسی وی در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه و دلایل عدم توسعه مطلوب، آشنا شویم که نظر شما خوانندگان عزیز را به شرح این مصاحبه جلب می کنیم:

کد خبر : 3977
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 ژانویه 2024 - 15:21
فرصت سوزی، عدم هم افزایی، عدم تسهیل گری برای سرمایه‌گذاران، گره‌کور مشکلات کرمانشاه است اشاره: فضل الله رنجبر فرماندار سابق کرمانشاه و فعال حوزه اجتماعی از مدیران با تجربه و کارآمد است. 35 سال دوران مدیریت وی در استان کرمانشاه سپری شده که مهمترین آنها سکاندار فرامانداری کرمانشاه از سال 1392 تا 1401بوده است. وی همچنین سمت‌های مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بخشدارماهیدشت، بخشدار کرندغرب، معاون فرماندار صحنه، فرماندار ثلاث باباجانی و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه را عهده دار بوده است . این تجربیات در عرصه مدیریتی بیانگر آن است که او به مسائل و مشکلات کرمانشاه احاطه کامل دارد لذا نظر به ضرورت بهره مندی جامعه از تجربیات وی تصمیم گرفتیم تا درقالب مصاحبه‌ای مختصر با نظریات کارشناسی وی در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه و دلایل عدم توسعه مطلوب، آشنا شویم که نظر شما خوانندگان عزیز را به شرح این مصاحبه جلب می کنیم: _چه برنامه و اقداماتی برای توسعه کرمانشاه از نظر شما اهمیت دارد؟  بر مبنای شناختی که نسبت به استان کرمانشاه دارم ؛ مهم‌ترین نکته‌،ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیار خوب و ارزشمندی است که استان دارد. وجود دشت‌های حاصلخیز در سطح استان فرصت بسیار مهم اقتصادی است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود و نقش دولت در این راستا تسهیل‌گر و بسترساز است. علاوه بر این استان ما در زمینه گردشگری پتانسیل بسیار قوی دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم احیای گردشگری از اولویت‌های مهم در عرصه اقتصادی‌ است لازمه آن سرمایه‌گذاری و فعال کردن بخش خصوصی می‌باشد. کرمانشاه بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و مبادلات مرزی است. _ با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در استان وجود دارد چه عواملی باعث عدم توسعه کرمانشاه شده است؟ _ یکی از موانع مهم توسعه عدم هم‌افزایی قدرت و توانایی ما مخصوصاً در حوزه مجمع نمایندگان است که باعث می‌شود ما با سرعت مطلوب به سمت توسعه یافتگی نرویم  عدم تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری و انجام کارهای بزرگ در استان یکی دیگر از موانع توسعه است. _ به نظر شما برای برون رفت از مشکلات فعلی استان چه باید کرد؟ _در عرصه‌های مدیریت و نمایندگی باید سراغ کسانی برویم که فرصت سوزی نمی‌کنند. فرصت سوزی آفت بدی است با ایجاد قدرت هم افزایی از حقوق مردم کرمانشاه مقتدرانه دفاع کنیم . گماردن مدیران قوی با تجربه و کارآمد نقش موثری در ایجاد توسعه و رفع مشکلات استان دارد. مدیر قوی موتور محرکه‌ای برای پیشرفت،توسعه و حرکت به جلو است

فرصت سوزی، عدم هم افزایی، عدم تسهیل گری برای سرمایه‌گذاران، گره‌کور مشکلات کرمانشاه است

اشاره: فضل الله رنجبر فرماندار سابق کرمانشاه و فعال حوزه اجتماعی از مدیران با تجربه و کارآمد است. 35 سال دوران مدیریت وی در استان کرمانشاه سپری شده که مهمترین آنها سکاندار فرامانداری کرمانشاه از سال 1392 تا 1401بوده است.
وی همچنین سمت‌های مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بخشدارماهیدشت، بخشدار کرندغرب، معاون فرماندار صحنه، فرماندار ثلاث باباجانی و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه را عهده دار بوده است .
این تجربیات در عرصه مدیریتی بیانگر آن است که او به مسائل و مشکلات کرمانشاه احاطه کامل دارد لذا نظر به ضرورت بهره مندی جامعه از تجربیات وی تصمیم گرفتیم تا درقالب مصاحبه‌ای مختصر با نظریات کارشناسی وی در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه و دلایل عدم توسعه مطلوب، آشنا شویم که نظر شما خوانندگان عزیز را به شرح این مصاحبه جلب می کنیم:

_چه برنامه و اقداماتی برای توسعه کرمانشاه از نظر شما اهمیت دارد؟

بر مبنای شناختی که نسبت به استان کرمانشاه دارم ؛ مهم‌ترین نکته‌،ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیار خوب و ارزشمندی است که استان دارد. وجود دشت‌های حاصلخیز در سطح استان فرصت بسیار مهم اقتصادی است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود و نقش دولت در این راستا تسهیل‌گر و بسترساز است. علاوه بر این استان ما در زمینه گردشگری پتانسیل بسیار قوی دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم احیای گردشگری از اولویت‌های مهم در عرصه اقتصادی‌ است لازمه آن سرمایه‌گذاری و فعال کردن بخش خصوصی می‌باشد. کرمانشاه بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و مبادلات مرزی است.

_ با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در استان وجود دارد چه عواملی باعث عدم توسعه کرمانشاه شده است؟
_ یکی از موانع مهم توسعه عدم هم‌افزایی قدرت و توانایی ما مخصوصاً در حوزه مجمع نمایندگان است که باعث می‌شود ما با سرعت مطلوب به سمت توسعه یافتگی نرویم
عدم تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری و انجام کارهای بزرگ در استان یکی دیگر از موانع توسعه است.

_ به نظر شما برای برون رفت از مشکلات فعلی استان چه باید کرد؟

_در عرصه‌های مدیریت و نمایندگی باید سراغ کسانی برویم که فرصت سوزی نمی‌کنند. فرصت سوزی آفت بدی است با ایجاد قدرت هم افزایی از حقوق مردم کرمانشاه مقتدرانه دفاع کنیم .
گماردن مدیران قوی با تجربه و کارآمد نقش موثری در ایجاد توسعه و رفع مشکلات استان دارد. مدیر قوی موتور محرکه‌ای برای پیشرفت،توسعه و حرکت به جلو است

اشاره: فضل الله رنجبر فرماندار سابق کرمانشاه و فعال حوزه اجتماعی از مدیران با تجربه و کارآمد است. 35 سال دوران مدیریت وی در استان کرمانشاه سپری شده که مهمترین آنها سکاندار فرامانداری کرمانشاه از سال 1392 تا 1401بوده است.
وی همچنین سمت‌های مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بخشدارماهیدشت، بخشدار کرندغرب، معاون فرماندار صحنه، فرماندار ثلاث باباجانی و معاون برنامه‌ریزی فرمانداری کرمانشاه را عهده دار بوده است .
این تجربیات در عرصه مدیریتی بیانگر آن است که او به مسائل و مشکلات کرمانشاه احاطه کامل دارد لذا نظر به ضرورت بهره مندی جامعه از تجربیات وی تصمیم گرفتیم تا درقالب مصاحبه‌ای مختصر با نظریات کارشناسی وی در خصوص وضعیت اجتماعی و اقتصادی کرمانشاه و دلایل عدم توسعه مطلوب، آشنا شویم که نظر شما خوانندگان عزیز را به شرح این مصاحبه جلب می کنیم:

_چه برنامه و اقداماتی برای توسعه کرمانشاه از نظر شما اهمیت دارد؟

بر مبنای شناختی که نسبت به استان کرمانشاه دارم ؛ مهم‌ترین نکته‌،ظرفیت‌ها و استعدادهای بسیار خوب و ارزشمندی است که استان دارد. وجود دشت‌های حاصلخیز در سطح استان فرصت بسیار مهم اقتصادی است که باید بر روی آن سرمایه‌گذاری شود و نقش دولت در این راستا تسهیل‌گر و بسترساز است. علاوه بر این استان ما در زمینه گردشگری پتانسیل بسیار قوی دارد و با توجه به شرایط اقتصادی و مشکلات معیشتی مردم احیای گردشگری از اولویت‌های مهم در عرصه اقتصادی‌ است لازمه آن سرمایه‌گذاری و فعال کردن بخش خصوصی می‌باشد. کرمانشاه بیش از ۳۷۱ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد که ظرفیت مهمی برای توسعه تجارت و مبادلات مرزی است.

_ با توجه به ظرفیت‌ها و استعدادهایی که در استان وجود دارد چه عواملی باعث عدم توسعه کرمانشاه شده است؟
_ یکی از موانع مهم توسعه عدم هم‌افزایی قدرت و توانایی ما مخصوصاً در حوزه مجمع نمایندگان است که باعث می‌شود ما با سرعت مطلوب به سمت توسعه یافتگی نرویم
عدم تسهیل‌گری برای سرمایه‌گذاری و انجام کارهای بزرگ در استان یکی دیگر از موانع توسعه است.

_ به نظر شما برای برون رفت از مشکلات فعلی استان چه باید کرد؟

_در عرصه‌های مدیریت و نمایندگی باید سراغ کسانی برویم که فرصت سوزی نمی‌کنند. فرصت سوزی آفت بدی است با ایجاد قدرت هم افزایی از حقوق مردم کرمانشاه مقتدرانه دفاع کنیم .
گماردن مدیران قوی با تجربه و کارآمد نقش موثری در ایجاد توسعه و رفع مشکلات استان دارد. مدیر قوی موتور محرکه‌ای برای پیشرفت،توسعه و حرکت به جلو است

Views: 19

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0
 • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
 • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
 • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.