قومیت‌  و قوم گرایی

قومیت‌ و قوم گرایی دو جریان فکری کاملا متفاوت حتی متضاد هم است و حاوی ظرافت‌ های زیادی است و نیاز است که ابعاد و زوایای آن کاملا دیده شود . ۱_اگر همه افراد اقوام و طوایف ،زبان ها را با هم برابر و صاحب حقوق شهروندی یکسان بدانیم و بدنبال اثبات برتری خود ،

نقدی بر شعر ابراهیم آرمات
در درگاه پنجره صبح با زنی که شالش طعم شرجی و آزادی می دهد... برهنگی را می گیرد از تهاجم فرهنگی دکمه های محکم مانتو با مردهای آنسوی دیوار درد مشترک دارند حرفی که در دهان کوچه مانده بوسه های ست که در آستین داری چرخش نیم درجه به سمت سایه هایی که قیام کردند در خروج اضطراری نمیخواهم دل بکنم از تاریکی که ایستاده در آستانه شهوت و خشم ایستاده ای نوک پنجره با کوچه سخت گیرانه رفتار میکنی که کسی درخت نشود سایه نشود شالم اما کنده نمی شود از اضافه های تنت بردارم تعادل سرهایی که ایستاده اند در تاریکی چشم هایی که زوم کرده اند درلحن سایه ها صدای ترک خوردن نگاهشان اعماق صورتم را می شکافد من در ابعادی نامعلوم تمایلم اضافه های تن توست که در تهاجم تاریکی بیرون زده از پنجره نام تو را از سایه ها بیرون کشیده ام لب های تو صرف نمی شود در عصبانیت و دلهره صرف نمیشود در تردید و هوای خاکستری دچار حس نامریی ام باد که بویی از تو ندارد در سرپنجه اش رفتار خشک موهای مجعدم را ترک می کند درختی تنومندم حرف های تو درمن جوانه می زند شال سبز می شوم در قدمگاه پناه میبرم ب سایه هایی که وارونه از دیوار بالا می روند پنجره را فتح می کنند این فریاد یک زن است زنی که عبور می کند از عصر مشروطه زنی ک با حجاب کشف می شود در عصر رضاخانی با چادرخودش را اعدام می کند ساعت 5 عصر میدان انقلاب نوع نگاه و پرداخت در ارتباط با مضمون متفاوت است. در این اثر شاعر بیشتر با تصاویر متحرک و نشانه سازی ایجاد فضا و حادثه می کند. مضمون اثر اجتماعی ست با رگه های عاشقانه و سیاسی و موضوع زن است. ساختار متمرکز گراست و از نظر پیچیدگی به زبان متوسط کار سروده شده است. موتیف مقید زن و موتیف های آزاد: شال، چادر، بوسه، فریاد، برهنگی و... نشانه سازی از ابزار های مهم این اثر است. نشانه سازی سه جزء دارد: 1)نشانه 2)مدلول :چیزی که به نشانه دلالت دارد 3)اینترپِرِنت یا تغییر کننده : که از ارتباط بین نشانه و مدلول نتیجه گیری می شود مثل ارتباط بین کفش و ردپا.
به بهانه روز خبرنگار؛
همراهی و همگرایی برای مطالبه‌گری‌های توسعه‌آفرین
توسعه پایدار محصول مطالبه‌گری‌های هوشمندانه، عقلانی و آینده‌نگرانه‌‌ای است که از طریق رسانه‌ها دنبال می‌شوند. با شعارهای پوپولیستی و فریبنده شاید بتوان لحظه‌های شیرینی را خلق کرد ولی گاه این لحظات به ظاهر خوش، تاوانی به سنگینی از دست رفتن سرمایه‌ها و ثروت‌های کلانِ مادی و انسانی را در پی دارد.
خبرنگار: چشم وگوش سیال جامعه
در کشور ما شهادت محمود صارمی خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی ، در هفدهم مرداد ماه سال ۷۷ به دست گروه واپسگرای طالبان، روز خبرنگار نام‌گذاری شده است..
تحلیل و خوانش بر دومین مجموعه شعر نگین فرهود با نام «خطبه ی خاک »با رویامولاخواه
کتاب خطبه ی خاک ،دومین مجموعه شعر از نگین فرهود است ،که به تازگی از نشر حکمت متولد شده است.پیش از این کتاب «از رنج اشیا »در کارنامه ی این شاعر ثبت شده است. «هنرجدید در گوهر خود فردگراست و نمی تواند همه جا و همواره با زبان معیار، یعنی زبان همگان کار کند. قوانینی که بر ارتباط معمولی اندیشه ها حاکمند، نمی توانند به دقت و به گونه ای مداوم به کار شاعر نیز حکومت کنند. شاعر یکسر بیرون اشکال پذیرفته شده ی زبانشناسیک کار می کند و می خواهد شکل بیانی همخوان با نیت شاعرانه ی خویش، یعنی بیانی فردی بیابد. او هرقاعده ای که می تواند با نیت افریننده ی خود خوانا کند و هیج گونه محدودیتی را نمی پذیرد ، مگر انچه را که الهام خود بر می آفریند.»