زیست مجازی

زیست مجازی زیست مجازی همان زندگی دوم است که به واسطه ساخت سخت افزارها و تکنولوژی این فصای سایبر ایجاد شده و انسان از زیست واقعی و جسمانی که پیش از این داشت کنده می شود و وارداین فضا می شودکه جسمیت ندارد و زمان و مکان درنوردیده می شود. این زیست مجازی با این

دوگانگی زیست مجازی و زیست واقعی

گذرایی مجاز مجاز در وضعِ پایداری نیست. در ذات خود گذراست؛ در وضعِ استعاری و عبور است. در امر مجاز ثبات وجود ندارد. دایم در گذر است. نه عکس، نه فیلم، نه نوشته و نه اظهارات صوتی، هیچ‌کدام پایدار نیست. همگی در گذر مدام و در عبور استعاره‌ای خود هستند. دیگر کمتر کسی عکس یادمانی

انتخابات

انتخابات، فرایند تصمیم گیری مردم برای انتخاب فرد ، گروه و احزابی است که قرار است برای مدتی معین اداره امور کشور را عهده دار شوند؛ این سازو کار با روش رٱی‌گیری و صندوق آرا انجام می‌شود.در حقیقت ابزاری مردمی در برابر گروه یا افرادی است که قصد کسب قدرت از راه‌های غیرمردمی رادارند. یکی

مقایسه آثار و نتایج نقد درونی و بیرونی قدرت

هنوز آهنی نیست زنگار خورد که رخشنده دشوار شایدش کرد تاریخ ساختارهای قدرت در ایران بیانگر این واقعیت است که گاهی نقد کانون قدرت در ساختار اجتماعی و سیاسی محدود به حریم محرمیت می‌شود یعنی در این شرایط کانون قدرت به جز نقد درونی هیچ نقدی را نمی‌پذیرد. دلایل آن متفاوت است ممکن است ساختار

برابری در برابر قانون نیاز شهروندی
در برداشت منفی و بدبینانه از بوروکراسی‌ها، در بسیاری از کشورهای دنیا با همین بوروکراسی  توانسته اند -حتی بدون دموکراسی و معیارهای عام آن در جهان امروز- توسعه و آرامش نسبی و رضایتمندانه‌ای را بوجود بیاورند.
یادداشت

رابطه رسانه با توسعه علی کرمی مدیر مسئول بشر موجودی مدنی و اجتماعی است که رشد و پیشرفت او در گرو ارتباطات اجتماعی است. رسانه‌های جمعی ابزار ارتباطات و عامل مهم در ایجاد رشد و توسعه اجتماعی اقتصادی فرهنگی سیاسی و…هستند.   دنیای علم و پیشرفت‌های مدنی و یافته‌های تحقیقات علمی نشان می‌دهد که کشورهای

روی پوست شهر

یادداشت هفته ،آوای پراو دکتر عبدالله سلیمانی روند صعودی  هزینه‌ها همراه با رکود اقتصادی ،رخساره‌ی شهر به زردرویی افسرده تبدیل کرده‌است.شگفت آن که این وضعیت روز به روز و ماه به ماه وخیم تر شده و هر چند ماه یک بار ،یک رقم از سفره و سبد زندگی مردم کم می‌شود و هربار به طبقات

شیوه نقد “نام‌ها” در رسانه‌ها

یادداشت// مدتی است که محتوای بسیاری از رسانه ها به خصوص فضای مجازی، تمرکز بر روی نام‌ها، اشخاص و افراد خاصی است که مدیر بودند یا قرار است مدیر باشند. این پرسش مطرح است که ملاک‌ها و شیوه نقد و پایه استدلال در رسانه ها به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات چگونه است ؟

قهرمان محوری در خاک خسرو

یکی از ویژگی های فرهنگی مردم ایران قهرمان محوری است به این معنا که حل مشکلات جامعه را در گرو حضور وکشف یک قهرمان می‌دانند.این فرهنگ در سرزمین ایران کارکرد دوگانه‌ای داشته است .افغان‌ها با بیست هزار نفر اصفهان را با جمعیت یک میلیونی محاصره کردند به طوری که مردم از گرسنگی گوشت مردار می

پیرامون سلبریتی‌ وسلبریتی‌ها

خیلی‌ها همواره کنجکاوند که بدانند معنای دقیق این کلمه چیست و اصلا چرا به بعضی از افراد سلبریتی می‌گویند؟ این لقب، هم می‌تواند به یک سیاست‌مدار داده شود و هم به یک مدل لباس، پس نقطه مشترک این دو فرد چیست که هر دو را جزء سلبریتی‌ها قرار می‌دهد! سلبریتی ها با بخش نخبگان،فرهیختگان و