گفت‌وگوی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با هفته نامه آوای پراو
جناب جلالی ضمن سلام و تبریک مجدد بفرمایید ارتباط شما با دیگر نهادهایی که در حوزه فرهنگ مسولیت و احیانا فعالیتی دارند چگونه خواهد بود؟ برای جلوگیری از موازی کاری و اقدامات جزیره‌ای چه تدابیری اندیشیده‌اید؟
یادداشتی بر اندیشیدن

یادداشتی بر اندیشیدن شاهین سلحشور یک در میانه ی مجموعه ای از اشیاء و آدمیان زیست می‌کنیم و گاه به اتفاق گاه به خواست،خود را کناره ی رودی،جنگلی ،دشتی و دریایی می یابیم، با دیگرانی گفتگو می‌کنیم و از جاده ها گذر می‌کنیم،نه اشتیاقی به مقصد در دل و ذهن داریم و نه دلبسته ی

واکنش  علیه زیبایی شناسی شعر مدرن
وقتی مجمع الجزایر گولاک اثر الکساندر سولژنیتسین در سال 1973 منتشر شد تقدس زدایی از مار کسیسم - لنینیسم آغاز شد بی آن که ظاهرا ناله‌ها به فریاد بدل گردد تخریب دیوار برلین (۱۹۸۹) هم چون نماد فرو پاشی کمونیسم صورت گرفت و به قول پست مدرنیست‌ها، جهان با شکست یک کلان روایت رو به رو گردید
# نگاهی به کتاب یادگار زریران#
یادگار زریران یکی از میراث ارزشمند و مکتوب ماست که از نه توی تاریخ با ما سخن می گوید و تا حدود زیادی از ذهنیت و کهن الگوهای ما پرده بر می دارد.