ماشااله ارویسی مدیر کل غله و خدمات بازرگای استان کرمانشاه؛
افزایش 50 هزار تنی خرید گندم از کشاورزان کرمانشاهی نسبت به مدت مشابه سال قبل

از ابتدای فصل برداشت گندم در استان تا کنون بیش از 337 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان خریداری شده است. ماشااله ارویسی گفت : در سال جهش تولید با همت کشاورزان و حمایتهای مسئولین شاهد رشد خرید گندم مازاد بر نیاز کشاورزان در کرمانشاه بوده ایم . مدیر کل غله و خدمات