مديرعامل شرکت مخابرات ایران
محاسبه تعرفه‌های رومینگ تنها در صورت خروج از کشور برای مشترکين محاسبه مي شود

مديرعامل شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: در مسافرت به کشورهای خارجی، با استفاده از سیم‌کارت کشور مقصد، از تعرفه‌های آن کشور برای تماس تلفنی، ارسال پیامک و دیتا استفاده می‌شود، اما اگر مسافران بخواهند از سیم‌کارت‌های ایرانی استفاده کنند، تعرفه‌های رومینگ تنها در صورت خروج از کشور برای مشترکين محاسبه می‌شود. به گزارش اداره کل