مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه
کسب رتبه چهارم کشوری کمیته امداد امام(ره) استان کرمانشاه در جشن نیکوکاری
مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به جمع آوری ۱۴ میلیارد و ۳۱۷ میلیون تومان کمک مردمی در جشن نیکوکاری سال گذشته، گفت: کمیته امداد استان رتبه چهارم کشور را در این جشن مذهبی ملی کسب کرده است.