معاون راهداری استان کرمانشاه؛
ساخت و ساز غیر مجاز در حریم راه ها، یکی از عوامل در بروز تصادف است
معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کرمانشاه گفت: ساخت‌ و‌ ساز غیرمجاز در حریم راه‌ها، از مهم‌ترین عوامل تأثیر‌گذار در بروز تصادفات رانندگی محسوب می‌شود‌.
‍ آموزش و پرورش ،هم چنان چشم به راه عدالت

یادداشت سردبیر افرادی که در پست‌های مدیریتی در آموزش و پرورش قرار دارند ،غالبا در آغاز به عنوان آموزگار یا دبیر وارد آموزش و پرورش شده‌اند. به عبارتی افرادی که در این پست ها هستند اینگونه نیست در ابتدا به تناسب با رشته تحصیلی خود یعنی؛ مدیریت به آموزش و پرورش ورود کرده باشند. بلکه

شیوه نقد “نام‌ها” در رسانه‌ها

شیوه نقد “نام‌ها” در رسانه‌ها مدتی است که محتوای بسیاری از رسانه ها به خصوص فضای مجازی، تمرکز بر روی نام‌ها، اشخاص و افراد خاصی است که مدیر بودند یا قرار است مدیر باشند. این پرسش مطرح است که ملاک‌ها و شیوه نقد و پایه استدلال در رسانه ها به خصوص با نزدیک شدن به